Γιατί δεν πρέπει να ασφαλιστείτε μέσω τράπεζας

PEGASUS FINANCE   Τα τραπεζικά Ιδρύματα ήταν πάντα ένα δίκτυο διαμεσολάβησης μέσω του οποίου οι Ασφαλιστικές εταιρείες διέθεταν συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα – κυρίως συμβόλαια πυρός – σε όσους διατηρούσαν δανειακή σύμβαση με την τράπεζα για την κατοικία τους, το εξοχικό τους ή τις εγκαταστάσεις τους. Ήταν μια πηγή νέας παραγωγής για την Ασφαλιστική Αγορά καθώς…