ΔΑΝΕΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ

Η «Πήγασος» σε συνεργασία με Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναλαμβάνει τις διαδικασίες έκδοσης δανείων για τις χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών του. Η διαδικασία την οποία ακολουθούμε είναι τυποποιημένη, σαφής και χωρίζεται σε 2 στάδια:

1. Ανάλυση και καταγραφή Αναγκών

Η Διαδικασία γίνεται με τον πελάτη προκειμένου να καταγραφούν και να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες του.

2. Σύνταξη και υποβολή φακέλου

Κατά την σύνταξη του φακέλου όλη η ανωτέρω ανάλυση γίνεται πράξη με τυποποιημένη διαδικασία για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ώστε κατά την υποβολή ο φάκελος να είναι πλήρης και ακριβής μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες έγκρισης.

financing

Σύμβουλοι Χρηματοδότησης

Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της «ΠΗΓΑΣΟΣ» στα χρηματοοικονομικά προϊόντα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους στην σωστή για αυτούς μορφή χρηματοδότησης.

145276-DSCN1068-ok
145277-DSCN1069-ok

Γιατί να επιλέξω την «ΠΗΓΑΣΟΣ» ως σύμβουλο χρηματοδότησης;

  • Δεν περιμένω στην ούρα.
  • Γίνεται ανάλυση αναγκών σε βάθος.
  • Μετά από λεπτομερή ανάλυση των δανειακών προϊόντων που ταιριάζουν στις ανάγκες μου κάνω την σωστή επιλογή.
  • Γνωρίζοντας πολύ καλά τις εμπορικές αξίες ακινήτων, λόγω της Ευρωστέγης, κάνω τον σωστό συνδυασμό εμπορικής αξίας και δανείου.
  • Γνωρίζοντας πολύ καλά τα επιδοτούμενα προγράμματα και οικονομική ανάλυση κάνω τον σωστό συνδυασμό ύψους επένδυσης και επαγγελματικής χρηματοδότησης.
Επικοινωνήστε μαζί μας