ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ

Ασφάλιση είναι η ορθή οργάνωση ενός αποτελεσματικού τρόπου αντιμετώπισης αβέβαιης μελλοντικής ανάγκης.

Η έννοια και η ουσία της ασφάλισης είναι να δημιουργήσει ένα τοίχος προστασίας ώστε τα τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα και κίνδυνοι να μην μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο διαβίωσης το οποίο με κόπο έχουμε κτίσει.

Η ασφάλιση λοιπόν έρχεται να μας προστατεύσει από απρόβλεπτα έξοδα (π.χ νοσοκομειακή περίθαλψη, απαιτήσεις τρίτων από τροχαία κ.λ.π), απώλεια εσόδων (συνταξιοδότηση, επαγγελματική ανικανότητα κ.λ.π), και απώλεια ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων.

Στην Ελλάδα της κρίσης ο προγραμματισμός για θέματα συνταξιοδότησης και υγείας καθίσταται επιτακτικός, ιδιαίτερα τις επόμενες δεκαετίες εάν λάβουμε υπ’οψιν την συνεχή μείωση των κρατικών συντάξεων και την απαξίωση των κρατικών νοσοκομείων.

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  • Αυτοκινήτων
  • Ασφαλίσεις Σκαφών
  • Πυρός-Περιουσίας
  • Ασφαλίσεις Ζωής-Υγείας
  • Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  • Συνταξιοδοτικά – Αποταμιευτικά
  • Αστική-Ευθύνη
  • Παιδικά Αποταμιευτικά
  • Μεταφορά Εμπορευμάτων
  • Ομαδικές Ασφαλίσεις

Ο Πήγασος συνεργαζόμενος με 21 ασφαλιστικές εταιρίες παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Ο μεγάλος αριθμός εταιριών (21) με τις οποίες συνεργαζόμαστε εγγυάται ότι οι πελάτες μας έχουν πληθώρα εναλλακτικών λύσεων για την κάλυψη των αναγκών τους, καθώς και μεγάλη επιλογή οικονομικών προσφορών.

Untitled-6