ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΗΓΑΣΟΣ

Η επιδότηση αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης, τόσο για νέες επιχειρήσεις όσο και για υφιστάμενες. Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης ένας επιχειρηματίας μπορεί να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ιδέα με ποσοστό από 40% έως 60%.

Ο Πήγασος παρέχει καθετοποιημένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα είδη και μεγέθη ιδιωτικών εταιριών και επιχειρήσεων.

Η διαδικασία με την οποία δουλεύουμε κάθε πρόγραμμα είναι τυποποιημένη, σαφής και περιλαμβάνει 3 στάδια:

  1. Ανάλυση και καταγραφή αναγκών
  2. Σύνταξη και υποβολή Φακέλου
  3. Υλοποίηση της Επένδυσης
epid-2
oie_nutN5qn32nim

Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Επιδότηση για γυναίκες και νέους ηλικίας έως 39 ετών για την δημιουργία ατομικής επιχείρησης. Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως 40.000 Ευρώ για την πληρωμή όλων των παγίων εξόδων [ενοίκια, ΔΕΗ, Ασφαλιστικό Ταμείο, τηλέφωνα κ.λ.π.] της επιχείρησης καθώς και τα έξοδα πρόσληψης ενός υπαλλήλου

Νέοι Αγρότες

Επιδότηση για άτομα έως και 39 ετών με ποσά έως και 20.000 Ευρώ για το επαγγελματικό τους ξεκίνημα σαν νέοι αγρότες